ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ!

Η Beer Bike Hellas ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 από φιλόδοξους επιχειρηματίες με μακρά εμπειρία στον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Η εταιρία έχει ταυτόχρονη παρουσία με γραφειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Κύρια δραστηριότητα της Beer Bike Hellas είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών-ποδηλατών μέσω του ειδικού ποδηλάτου BeerBike. Δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών εταιρικής προβολής και διαφήμισης προς τρίτους.

Στόχοι της Beer Bike Hellas είναι :

 • Η παροχή υπηρεσιών ασφαλούς οδικής μεταφοράς επιβατών-ποδηλατών
 • Η τακτική παρουσία σε τουριστικές περιοχές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Η ψυχαγωγία των επιβατών-ποδηλατών και η ενημέρωσή τους για τα σημεία ενδιαφέροντος
 • Η προβολή και διαφήμιση εμπορικών σημάτων

Το όραμα των ανθρώπων της Beer Bike Hellas περιλαμβάνει :

 • Την προώθηση της κουλτούρας του ποδηλάτου σε εθνικό επίπεδο
 • Τη μόνιμη παρουσία σε πολλαπλά σημεία της χώρας

Οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρίας είναι :

 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές
 • Η προσθήκη αξίας για τον πελάτη
 • Η μέριμνα για την ασφάλεια των πελατών
 • Η ταχύτατη ανάπτυξη δικτύου Franchising σε όλη την Ελλάδα
 • Οι συνέργειες με τουριστικές επιχειρήσεις