1. Προϋποθέσεις Περιήγησης
 2. Για την έναρξη της περιήγησης κάθε μεμονωμένος πελάτης ή ομάδα πελατών θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κράτηση για συγκεκριμένη ώρα, ημέρα και αριθμό θέσεων. Η κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω e-mail, τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως. Ο εκάστοτε πελάτης ή ομάδα πελατών επιβιβάζεται στο ποδήλατο έχοντας στην κατοχή του/της θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), η οποία αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο ότι ο κάτοχός της έχει καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το αντίτιμο πρέπει να έχει καταβληθεί από τον πελάτη τοις μετρητοίς πριν την επιβίβασή του στο ποδήλατο ή να έχει προκαταβληθεί το σύνολο ή μέρος αυτού κατά την κράτηση (προκαταβολή). Προκαταβολή απαιτείται σε περιπτώσεις που η αξία της κράτησης υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

  Πελάτες που έχουν καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο ή προκαταβολή αλλά η προσέλευσή τους δεν είναι έγκαιρη στο χώρο εκκίνησης της περιήγησης δε δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων τους. Ωστόσο, η εταιρία δύναται να αναλάβει να μεταθέσει την περιήγησή τους σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα, εφόσον είναι εφικτό και εφόσον δε διαταράσσεται σημαντικά το ημερήσιο πρόγραμμα περιήγησης.
  Σε περίπτωση ακύρωσης της περιήγησης για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, βλάβη οχήματος κλπ.) ο πελάτης δύναται να επιλέξει να μετατεθεί η κράτησή του σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα ή να του επιστραφεί το προπληρωμένο ποσό (συνολικό αντίτιμο ή προκαταβολή).

  Προκαταβολές γίνονται δεκτές μόνο μέσω κατάθεσης του συμφωνηθέντος ποσού σε εταιρικό λογαριασμό τραπέζης, τα στοιχεία του οποίου διατίθενται στον ενδιαφερόμενο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία (ισχύουν οι ίδιοι τρόποι επικοινωνίας με αυτούς των κρατήσεων).

 3. Άρνηση - Διακοπή Περιήγησης
 4. Ο εκάστοτε πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανόνες ασφαλείας και αρμόζουσας συμπεριφοράς που έχει θέσει η εταιρία και που γνωστοποιούνται στον ίδιο πριν την έναρξη της περιήγησης. Οι κανόνες αυτοί είναι οι κάτωθι:

  1. Επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ μόνο από ενήλικες πελάτες (άνω των 18 ετών).
  2. Οι ανήλικοι πελάτες δικαιούνται να καταναλώσουν κατά την περιήγηση μη αλκοολούχα ποτά, νερό ή αναψυκτικά, τα οποία έχουν προμηθευτεί οι ίδιοι από άλλη επιχείρηση.
  3. Ενήλικοι πελάτες δικαιούνται να καταναλώσουν κατά την περιήγηση αλκοολούχα ποτά, τα οποία έχουν προμηθευτεί από άλλη επιχείρηση, εξαιρουμένων της μπύρας και αυτών που η περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ ξεπερνά τους 25% vol.
  4. Αποκλείονται από την περιήγηση ενήλικοι πελάτες που είναι σε κατάσταση μέθης ή/και την επήρεια απαγορευμένων από την ελληνική νομοθεσία ουσιών πριν την έναρξη αυτής.
  5. Οι επιβαίνοντες οφείλουν να είναι καθήμενοι στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιήγησης και η στάση τους να είναι αυτή του «ποδηλάτη». Δηλαδή, απαγορεύεται να σηκώνονται όρθιοι, να αποβιβάζονται από το ποδήλατο, να εκτείνουν μέρη του σώματος τους και γενικότερα να προβαίνουν σε κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων αλλά και των διερχομένων ποδηλατών ή πεζών.
  6. Η αποβίβαση επιτρέπεται μόνο όταν το ποδήλατο είναι σε ακινησία και κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον οδηγό το ποδηλάτου.
  7. Η αφόδευση επιτρέπεται αποκλειστικά σε χώρους που υποδεικνύονται από τον οδηγό του ποδηλάτου και υπάρχουν προγραμματισμένες στάσεις σε αυτούς.
  8. Απαγορεύονται οι άσεμνες χειρονομίες και οι υβριστικές εκφράσεις προς τους λοιπούς ποδηλάτες - πελάτες, πεζούς και οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων.
  9. Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων και απορριμμάτων (αποτσίγαρα, πλαστικά ποτήρια, υπολείμματα και συσκευασίες τροφών κλπ.) από το ποδήλατο προς το δρόμο ή/και τη θάλασσα.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω κανόνες, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της εταιρίας μπορεί να αρνηθεί την επιβίβασή του πελάτη στο ποδήλατο, ή να διακόψει την περιήγησή του πριν τη λήξη της. Και στις δυο περιπτώσεις ο πελάτης δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του.

 5. Ευθύνες Περιήγησης - Έλλειψη Ευθυνών
 6. Η εταιρία παρέχει στους επιβαίνοντες ποδηλάτες ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητά της ή υπαιτιότητα τρίτου. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημειωθεί ατύχημα και τραυματισμός πελάτη λόγω της μη συμμόρφωσής του στους ανωτέρω κανόνες ασφαλείας, αφενός χάνει το δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης και αφετέρου δε δύναται να διεκδικήσει κάθε μορφής αποζημίωση από την εταιρία.

  Εφαρμοστέο δίκαιο: Είναι μόνο το Ελληνικό όπου και ο τόπος περιήγησης και κανένα άλλο.

  Με γνώμονα την ασφάλειά σας και την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών,
  BEER BIKE HELLAS